KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2017 MG BÉ

             

 

                        KẾ HOẠCH TỔ CHỨC  HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2017

                                            CHỦ ĐỀ :BÉ VUI NGÀY HÈ –MG BÉ

                              Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 05/6  đến  ngày 01/7/2017

Thứ

        Tuần I

        Tuần II

      Tuần  III

      Tuần IV

2

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic.

3.Nặn: viên bi.

4.Hoạt động góc

5.Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic.

3.Vẽ tô màu: Chiếc lá.

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic.

3.Nặn: theo ý thích.

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic.

3.Xâu hoa: .

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

3

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Dạy hát:Em yêu cây xanh.NH: Lý cây bông

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Dạy hát:Cháu vẽ ông mặt trời

 4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Dạy hát:Nắng sớm

 4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Dạy hát:Đu quay

 4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

4

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic

3.Kể chuyện: Gió và mặt trời

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic

3.Thơ: Mùa hè tuyệt vời

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic.

3.Kể chuyện: Cây táo.

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic.

3.Thơ: Cô giáo em.

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

 

 

5

1.Thể dục buổi sáng

2. Bài tậpvận động .

3.VĐ:Em yêu cây xanh.

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2.Bài tập vận động.

3.VĐ: Cháu vẽ ông mặt trời

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2. Bài tập vận động.

3.VĐ:Nắng sớm

 4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2. Bài tập vận động. 3VĐ: Đu quay

 4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

 

 

6

1.Thể dục buổi sáng

2. Erobic.

3.Tập xé dán

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2. Erobic.

3.Bàn tay vẽ đẹp

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic.

3. Dán lá vàng

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic.

3.Nặn: theo ý thích.

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

 

 

7

 

 

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Bé tập kể chuyện

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

 

 

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Ôn vận động các bài hát

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

 

 

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Bé tập kể chuyện đọc thơ

 4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

 

 

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Tập bé đóng kịch

 4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ

Tin liên quan

Bình luận