Trang chủ » Hoạt động ngoại khóa

 CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG HỒ CHI MINH
Sáng hôm nay, thứ 3 (26/04/2016), Trường Mầm Non Ngôi Soa Xanh đã tổ chức cho các bé Nhóm trẻ 24-36 tháng và lớp mẫu giáo bé tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5. Đây cũng là nơi lưu giữ khá nhiều hình ảnh, hiện vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác
  • Trang
  • 1
  • 2