KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2017 MG BÉ

      KẾ HOẠCH TỔ CHỨC  HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2017

                                            CHỦ ĐỀ :BÉ VUI NGÀY HÈ –MG BÉ

                              Thời gian thực hiện 2 tuần từ ngày 30/7  đến  ngày 12/8/2017

Thứ

        Tuần I

        Tuần II

 2

1.Thể dục buổi sáng

2.Dân vũ Đàn gà con.

3.Nặn: Bánh xe.

4.Hoạt động góc

5.Kỷ năng tự phục vụ Rữa tay

1.Thể dục buổi sáng

2.Dân vũ Đàn gà con.

3.Tô màu : Ôtô

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ: Rữa mặt

 3

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Dạy hát:Đường em đi

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Rữa tay

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Dạy hát:Em đi chơi thuyền

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Rữa mặt

4

1.Thể dục buổi sáng

2.Dân vũ Đàn gà con

3.Kể chuyện: Xe đạp con trên đường phố

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Rữa tay

1.Thể dục buổi sáng

2. Dân vũ Đàn gà con

3. Đồng dao:Đi cầu đi quán

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Rữa mặt

 

 

 5

1.Thể dục buổi sáng

2. Bài tậpvận động .Chuyền bắt bóng qua đầu

3.VĐ: Đường em đi

 4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Rữa tay

1.Thể dục buổi sáng

2.Bài tập vận động.Chuyền bắt bóng qua Chân

3.VĐ: Em đi chơi thuyền

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Rữa mặt

 

 

 6

1.Thể dục buổi sáng

2. Dân vũ Đàn gà con.

3.Tập xé dán theoo ý thích

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Rữa tay

1.Thể dục buổi sáng

2. Dân vũ Đàn gà con.

3.Bé tập in màu

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Rữa mặt

 

 

7

1.Thể dục buổi sáng

2.Bài tập vận dộng. Chuyền bắt bóng qua đầu

3.Bé tập kể chuyện

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Rữa tay

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Ôn vận động các bài hát

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Rữa mặt

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Bình luận