Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng chất lượng đội ngũ, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục mầm non, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên. Ngày 3 tháng 12 năm 2023, trường Mầm Non Ngôi Sao Xanh đã xây dựng và triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên trong năm học 2023-2024. Dưới hình thức sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học, tại buổi sinh hoạt giáo viên đã tham gia trao đổi, thảo luận sôi nổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ của bản thân nói riêng và của nhà trường nói chung. Trong đợt sinh hoạt này nhà trường đã đi sâu vào các nội dung sau: 1. Ứng dụng giáo dục STEAM trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non. 2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn:

Tin liên quan

Bình luận