Mầm non Ngôi sao xanh - Đà Nẵng 
# Tháng theo dõi Cân nặng Chiều cao
1066
Hoàng Tâm Đan
14 tháng 9.5 kg 74 cm
1090
Hoàng Tâm Đan
15 tháng 9.5 kg 74 cm
1438
Hoàng Tâm Đan
16 tháng 9.5 kg 74 cm
1571
Hoàng Tâm Đan
17 tháng 10 kg 76 cm
1723
Hoàng Tâm Đan
18 tháng 10 kg 77 cm
1961
Hoàng Tâm Đan
19 tháng 10.5 kg 78 cm
2168
Hoàng Tâm Đan
20 tháng 10.4 kg 79 cm
2305
Hoàng Tâm Đan
21 tháng 10.5 kg 80 cm
2446
Hoàng Tâm Đan
22 tháng 10.5 kg 81 cm
2672
Hoàng Tâm Đan
23 tháng 10.5 kg 82 cm
2886
Hoàng Tâm Đan
24 tháng 10.5 kg 83 cm
3171
Hoàng Tâm Đan
25 tháng 11 kg 83 cm