Mầm non Ngôi sao xanh - Đà Nẵng 
# Tháng theo dõi Cân nặng Chiều cao