HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

Hoạt động làm quen với toán lứa tuổi mầm non đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết cho trẻ, tạo tiền đề phát triển tư duy toán học, kích thích tính tích cực hoạt động, tìm hiểu lĩnh vực toán học ở các giai đoạn tiếp theo.         
      Các bạn lớp Sky rất háo hức tham gia vào hoạt động làm quen với toán tách nhóm đối tượng trong phạm vi 7. Thông qua các hoạt động học, các trò chơi hay làm bài tập củng cố, trẻ đã nắm vững các khái niệm đơn giản về số lượng, rèn luyện các thao tác tư duy: so sánh, phân tích ...giúp trẻ có nhiều kiến thức và kinh nghiệm.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi học:

Tin liên quan

Bình luận