KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2017 MG LỚN

                        

                             KẾ HOẠCH TỔ CHỨC  HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2017

                                            CHỦ ĐỀ :BÉ VUI NGÀY HÈ –MG LỚN

                              Thời gian thực hiện 2 tuần từ ngày 30/7  đến  ngày 12/8/2017

 

Thứ

        Tuần I

        Tuần II

   2

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic.Bé vui khỏe

3.Nặn: Con gà con.

4.Hoạt động góc

5.Kỷ năng tự phục vụ; Khi bé đi lạc

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic. Bé vui khỏe

3.Vẽ tô màu: con mèo

 4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ  Rữa tay bằng xà phòng

   3

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Dạy hát:Thương con mèo

 4.Hoạt động góc

5. Bé tập tô

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Dạy hát:Gà gáy vang dậy bạn ơi

 4.Hoạt động góc

5. Bé tập tô

   4

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic Bé vui khỏe

3.Kể chuyện: Ba chú lợn con

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Khi bé đi lạc

1.Thể dục buổi sáng

2.Erobic Bé vui khỏe

3.Thơ: Đàn gà con

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Rữa tay bằng xà phòng

 

 

   5

1.Thể dục buổi sáng

2. Bài tậpvận động .Bò chui qua cổng

3.VĐ: Thương con mèo

4.Hoạt động góc

5. Bé tập tô

1.Thể dục buổi sáng

2.Bài tập vận động:Chuyền bóng theo hàng ngan

3.VĐ: Gà gáy vang dậy bạn ơi

4.Hoạt động góc

5.Bé tập tô

 

 

    6

1.Thể dục buổi sáng

2. Erobic. Bé vui khỏe

3.Xé dán quả trứng gà

4.Hoạt động góc

5. Bé tập tô

1.Thể dục buổi sáng

2. Erobic. Bé vui khỏe

3.Bé tập in màu

4.Hoạt động góc

5. Bé tập tô

 

 

   7

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Bé tập kể chuyện

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Khi bé đi lạc

1.Thể dục buổi sáng

2.Hoạt động ngoài trời.

3.Ôn vận động các bài hát

4.Hoạt động góc

5. Kỷ năng tự phục vụ Rữa tay bằng xà phòng

 

 

Tin liên quan

Bình luận